Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA PODOFICERÓW W 2022 ROKU


W 2022 r. szkolenie wojskowe kandydatów na podoficerów prowadzone będzie w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, w Szkole Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, w Szkole Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce oraz w Szkole Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu.

Limit przyjęć do Szkół Podoficerskich wynosi 377 miejsc.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, w następujących terminach:

1) do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – do dnia 3 czerwca 2022 r.;

2) do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie – do dnia 3 marca 2022 r. (grupy osobowe: ruch lotniczy, meteorologia, - radiotechniczna i inżynieryjno-lotnicza) oraz do dnia 10 sierpnia 2022 r. (grupy osobowe: bezzałogowych statków powietrznych i wskazywania celów, przeciwlotniczych zestawów rakietowych);

3) do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce – do dnia 31 maja 2022 r.;

4) do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu – do dnia 27 maja 2022 r.

 

Szczegóły:

Decyzja Nr 143/MON z dnia 23 września 2021 r. w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2022 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera

 

Wzór wniosku o powołanie do służby kandydackiej   

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP