Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2020 R.

Limity miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 roku określone zostały w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 108/MON z dnia 16.07.2019 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2020 r.

 

LIMIT MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2020 ROKU.

1. AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH we WROCŁAWIU – 345 miejsc

2. LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA w DĘBLINIE -   52 miejsc

3. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w WARSZAWIE - 132 miejsca

4. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI - 12 miejsc

 

RAZEM W 2020 ROKU -    541 miejsc

________________________________________________________________________________

 

Absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz absolwenci krajowych uczelni medycznych

  ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

1.  do dnia 24 stycznia 2020 r.:

 na 3-miesięczne szkolenie (AWL) przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz  duszpasterstwa

2.  do dnia 29 maja 2020 r.

 na 12 miesięczne szkolenie (AWL) przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w grupach osobowych infrastruktury, pancerno-zmechanizowanej, geograficznej, rozpoznania i likwidacji skażeń, obsługi prawnej i ekonomiczno – finansowej.  

________________________________________________________________________________

 Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:

 

 1.  do dnia 30 września 2019 r.:

 na 6-miesięczne szkolenie (WAT, AMW, AWL, LAW) dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

 Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w korpusie osobowym wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

2.  do dnia 24 stycznia 2020 r.

 na 3-miesięczne szkolenie (AWL) dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz  duszpasterstwa.

3.    do dnia 29 maja 2020 r.:

 na 12-miesięczne szkolenie (AWL) dla szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata, przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w grupach osobowych pancerno-zmechanizowanej, rakietowej i artylerii, eksploatacji systemów łączności oraz obsługi prawnej.

   ____________________________________________________________

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP