Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2021 R.

Limity miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 roku określone zostały w decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 117/MON z dnia 18.08.2020 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2021 r.

 

LIMIT MIEJSC NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW W 2021 ROKU.

1. AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH we WROCŁAWIU – 338 miejsc

2. LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA w DĘBLINIE -   68 miejsc

3. WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w WARSZAWIE - 60 miejsc

4. AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI - 40 miejsc

 

RAZEM W 2021 ROKU -    506 miejsc

________________________________________________________________________________

 

Absolwenci uczelni wyższych niebędący żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) 

  ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr  za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:

1.  do dnia 21 stycznia 2021 r.:

 na 3-miesięczne szkolenie (AWL) przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz  duszpasterstwa

2.  do dnia 31 maja 2021 r.

na 12 miesięczne szkolenie realizowane w AWL przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w grupach osobowych pancerno-zmechanizowanej, rozpoznania ogólnego, ogólnologistycznej, obsługi prawnej i ekonomiczno – finansowej.  

 3.  do dnia 31 października 2020 r.

 na 12 miesięczne szkolenie realizowane w AMW przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej ogólnologistycznej.

4.  do dnia 31 maja 2021 r.

na 24 miesięczne szkolenie realizowane w LAW przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupie osobowej ruchu lotniczego.

________________________________________________________________________________

 Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:

 

 1.  do dnia 30 września 2020 r.:

 na 6-miesięczne szkolenie (WAT, AMW, AWL, LAW) dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej).

 Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w korpusie osobowym wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

2.  do dnia 22 stycznia 2021 r.

 na 3-miesięczne szkolenie (AWL) dla podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej oraz  duszpasterstwa.

3. do dnia 31 maja 2021 r.:

 na 12-miesięczne szkolenie (AWL) dla szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata, przygotowujące do zawodowej służby wojskowej  w grupach osobowych pancerno-zmechanizowanej, rakietowej i artylerii, eksploatacji systemów łączności, rozpoznania ogólnego, rozpoznania i zakłóceń elektronicznych, rozpoznania i likwidacji skażeń oraz ogólnologistycznej.

   ____________________________________________________________

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP