Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Świadczenia na rzecz obrony

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek świadczeń obronnych w określonym zakresie spoczywa na urzędach i instytucjach państwowych, organach samorządu terytorialnego oraz wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju, a także na osobach fizycznych.

Świadczenia na rzecz obrony, z których korzystają Siły Zbrojne to:

świadczenia osobiste,

świadczenia rzeczowe,

świadczenia szczególne.

Decyzje o nałożeniu (przeznaczeniu do wykonania) świadczeń osobistych oraz przeznaczenia nieruchomości i rzeczy ruchomych na rzecz obrony kraju na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień oraz kierownika jednostki organizacyjnej stanowiącej bazę formowania specjalnie tworzonej jednostki zmilitaryzowanej, kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa albo właściwego organu obrony cywilnej wydają właściwi terytorialnie wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).

ŚWIADCZENIA OSOBISTE

ŚWIADCZENIA RZECZOWE

ŚWIADCZENIA SZCZEGÓLNE

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP