Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SKRÓCONA SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DLA ABSOLWENTÓW KLAS WOJSKOWYCH

 

Skrócona służba przygotowawcza to rozwiązanie specjalnie przygotowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej dla absolwentów klas wojskowych. 

Skrócona służba przygotowawcza od 2021 roku trwa 12 dni.

W roku 2021 skrócona służba przygotowawcza została skierowana do uczestników III edycji programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe (CWKM), a docelowo, oprócz absolwentów CWKM, będzie dotyczyła także absolwentów klas wojskowych szkół biorących udział w programie Ministerstwa Obrony NArodowej pn. Oddziały Przygotowania Wojskowego (OPW).

Program szkolenia obejmuje 10 godzin dziennie z taktyki, szkolenia strzeleckiego oraz profilaktyki i dyscypliny wojskowej. Razem 77 godzin praktyki i 9 teorii – ogółem 86 godzin zajęć. Szkolenie kończy się egzaminem końcowym, a uwieńczeniem całego okresu szkolenia jest przysięga wojskowa. Po pomyślnym zakończeniu służby przygotowawczej absolwenci klas o profilu wojskowym stają się żołnierzami rezerwy i jeszcze w tym samym roku mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

12 dni skróconej służby przygotowawczej nie oznacza nauki służby wojskowej od podstaw. W tym czasie absolwenci programów edukacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej wyłącznie podsumowują okres wieloletniej nauki, z której większość spędzili na pozyskaniu umiejętności praktycznych.

 

Przypomnijmy: program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych obejmuje 3 semestry nauki w jednym roczniku. Ogółem to 185 godzin lekcyjnych, z czego aż 140 to praktyka, a tylko 40 teoria. W ramach programu uczniowie mają 22 godziny wychowania obywatelskiego i wojskowego, 10 – szkolenia logistycznego, 5 godzin szkolenia prawnego. Aż 136 godzin to szkolenie bojowe, z czego zdecydowana większość, bo 110 godzin, ma formę praktyczną. W skład szkolenia bojowego wchodzą wszystkie przedmioty obowiązujące podczas szkolenia podstawowego SZ RP. To całe spectrum wiedzy konieczne do zostania żołnierzem rezerwy - skrócona służba przygotowawcza ma być wyłącznie zwieńczeniem wieloletniego procesu nabywania umiejętności i zdobywania potrzebnej wiedzy.

Dodajmy, że zajęcia w klasach wojskowych realizowane są w oparciu o współpracę z jednostkami wojskowymi – temu służą m.in. wojskowe dni szkoleniowe, które w całości odbywają się w jednostce wojskowej, a wiedzę przekazują instruktorzy i inni wojskowi specjaliści w służbie czynnej. Nie można zapomnieć o zapisanym w programie samokształceniu, a także o tym, że w większości szkół uczestniczących w programie kadeci w swojej edukacji wykraczają poza minimum programowe, ucząc się na dodatkowych kursach m.in. skoków spadochronowych czy nurkowania.

Jeszcze więcej obowiązkowych godzin mają kadeci z Oddziałów Przygotowania Wojskowego – nowego programu edukacyjnego, który wystartował w bieżącym roku szkolnym. To 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych (w tym 50 godz. na obozie szkoleniowym). Program realizowany jest w ciągu całego cyklu edukacji ponadpodstawowej.

Na zakończenie edukacji w obu programach uczniowie odbywają pięciodniowe szkolenie poligonowe. Ukończenie programu jest też poprzedzone egzaminem (ocenianym także przez przedstawicieli SZRP) i certyfikacją. Dopiero po tym wszystkim istnieje – nieobowiązkowa! – możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej.

 

W 2021 roku szkolenie odbędzie się w 17 wytypowanych jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w trzech terminach:
 
📍 26.06 - 7.07.2021 r.
📍 28.06 - 9.07.2021 r.
📍 19 - 30.07.2021 r.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wyznaczono konkretną jednostkę z regionu, która w określonym terminie realizować będzie szkolenie.
W województwie zachodniopomorskim będzie to 2 batalion piechoty zmotoryzowanej Stargard 12 Brygady Zmechanizowanej Szczecin, w którym szkolenie będzie realizowane w terminie 19 - 30.07.2021 r.

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP