Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Nabór do 8 pułku przeciwlotniczego w KOSZALINIE

 

 

8 pułk przeciwlotniczy w Koszalinie prowadzi kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w następujących terminach:

- 1 lipca 2019 r.
- 5 sierpnia 2019 r.
- 2 września 2018 r.
- 7 października 2019 r.
- 4 listopada 2019 r.
- 2 grudnia 2019 r.

Żołnierze chcący przystąpić do kwalifikacji winni stawić się w wybranym terminie do godz. 7.50 na Biurze Przepustek 8 pułku przeciwlotniczego w Koszalinie przy ul. 4-go Marca 5. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie niżej wymienionych dokumentów:

- wypełniony kwestionariusz i klauzulę informacyjną - RODO;
- zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbycia sprawdzianu ze sprawności fizycznej lub oryginał dokumentu poświadczającego     zdanie egzaminu;
- książeczkę wojskową;
- potwierdzenie odbytych ćwiczeń rotacyjnych;
- świadectwo ukończenia szkoły (najwyższy poziom);
- dokumenty poświadczające zdobyte kwalifikacja i umiejętności;
- prawo jazdy;
- strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych;

W pierwszej kolejności będą brani pod uwagę żołnierze NSR 8 pplot. Z uwagi na specyfikację jednostki pożądani są żołnierze:

- kierowca elektromechanik SW:20B72 (kierowca KTO-OSA)
- kierowca SW:38T65 (kierowca kategorii C+E);
- kierowca SW:38T64 (kierowca kategorii C);

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w jednostce wojskowej pod nr telefonu: 261 457 720 
- w macierzystym WKU

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP