Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka - szkolenie wojskowe studentów

 

 

 

 

RUSZA III EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW
LEGIA AKADEMICKA

 

 

W związku z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem studentów edukacją wojskową oraz praktycznym przeszkoleniem wojskowym, od początku nowego roku akademickiego 2019/2020 rusza kolejna, III. już edycja programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”.

Realizację programu w dalszym ciągu wspierają resorty nauki i szkolnictwa wyższego oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Do udziału w kolejnej edycji programu Ministerstwo Obrony Narodowej wystosowało zaproszenia również do resortu spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Uczelnie nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego mogą ubiegać się o realizację zadania zgodnie z poniższymi założeniami:
- publiczne — wszystkie,

- niepubliczne — kształcące w roku akademickim 2018/2019 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (wg. danych z systemu POL-on).

 

Dodatkowo, przy zlecaniu zadania, Minister NiSW będzie kierował się następującymi kryteriami:
- zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego),

- w miastach do 100 tys. mieszkańców zadanie będzie mogło być zlecone tylko jednej uczelni publicznej i jednej niepublicznej.

 

Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania na przeszkolenie teoretyczne również kandydatów studentów z innych uczelni w danym mieście (województwie), a które nie są w programie.

 

 

WAŻNE DLA UCZELNI
Uczelnie i szkoły wyższe zainteresowane udziałem w kolejnej edycji programu „Legia Akademicka” więcej informacji na ten temat mogą uzyskać w Biurze programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem telefonu 22 529 27 86.


Zasadniczą część programu poprzedzi kampania informacyjno — promocyjna „Legii Akademickiej” połączona z naborem do programu, zarówno uczelni jak i studentów. Kampania potrwa do połowy grudnia br. Kampanię na terenie uczelni prowadzić będą przedstawiciele terenowych organów administracji wojskowej przy wsparciu jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.


Część teoretyczna szkolenia w uczelniach i szkołach wyższych ruszy od początku 2020 roku. Natomiast część praktyczna szkolenia odbędzie się w przerwie wakacyjnej po zakończeniu roku akademickiego 2019/2020. Przewiduje się, że w kolejnej edycji programu „Legia Akademicka” zainteresowanie programem wśród studentów utrzyma się na podobnym poziomie jak w poprzednich dwóch edycjach.

 

 

LEGIA AKADEMICKA to program skierowany do wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, zarówno dziennych i zaocznych, to miejsce zarazem dla kobiet jak i mężczyzn, dla osób odważnych, chcących przeżyć przygodę swojego życia, zdobyć niepowtarzalne doświadczenia i unikalne umiejętności, ukształtować swój charakter i wykuć hart ducha, wyrobić pewności siebie, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Zgłębić trudne arkana żołnierskiego rzemiosła, które przydadzą się zarówno w codziennym życiu jak i w przyszłej pracy zawodowej - kto wie, być może również w mundurze wojskowym.

 

 

WAŻNE DLA STUDENTÓW
Studenci zainteresowani udziałem w III. edycji programu ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów w ramach „Legii Akademickiej”, już dzisiaj powinni zgłosić się do koordynatora programu „Legia Akademicka” w swojej uczelni.

 

Możecie zadzwonić również do nas, gdzie otrzymacie informację co zrobić, aby przystąpić do programu:
- punkt informacyjny w MON - tel. 261 874 672,

- dane kontaktowe WSzW w Szczecinie - tel. 261 452 232.

 

 

Ponadto, wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na:

 


 LEGIA AKADEMICKA   LEGIA AKADEMICKA

 


Do pobrania:

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP