Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Legia Akademicka - szkolenie wojskowe studentów

 
RUSZA IV EDYCJA PROGRAMU OCHOTNICZEGO PRZESZKOLENIA WOJSKOWEGO STUDENTÓW

LEGIA AKADEMICKA

 

W związku z utrzymującym się bardzo dużym zainteresowaniem studentów edukacją wojskową oraz praktycznym przeszkoleniem wojskowym, rusza IV edycja programu Legia Akademicka. Co ważne, w tym roku do modułu podstawowego i podoficerskiego dołącza pilotażowy moduł oficerski.

WAŻNE DLA UCZELNI
O realizację zadania ubiegać się mogą uczelnie nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki:
- publiczne,
- niepubliczne, kształcące w roku akademickim 2019/2020 co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych (dane z systemu POL-on).
Przy zlecaniu zadania Minister będzie brał po uwagę zapewnienie szkolenia we wszystkich województwach (wg rozkładu terytorialnego).
Wybrane uczelnie, którym zostanie zlecone zadanie, zobowiązane będą do przyjmowania kandydatów do przeszkolenia teoretycznego z innych uczelni w danym województwie.
Uczelnie zainteresowane realizacją zajęć teoretycznych oraz udziałem w programie Legia Akademicka, zapraszamy do kontaktu z Departamentem Programów i Inwestycji MEiN:
tel: (22) 529 23 41
e-mail: legiaakademicka@nauka.gov.plWAŻNE DLA STUDENTÓW
Niezależnie od modułu oraz charakteru zajęć (teoria/praktyka), każdy zainteresowany udziałem w projekcie winien spełniać poniższe warunki:
1) posiadać obywatelstwo polskie;
2) posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych z chwilą składania wniosku;
3) przejść pozytywnie kwalifikację wojskową (lub wyrazić gotowość, aby odbyć kwalifikację wojskową w trybie ochotniczym).
Szkolenie w poszczególnych modułach można realizować w następujący sposób:
Podstawowy - nie posiadasz przeszkolenia wojskowego i nie jesteś żołnierzem rezerwy. Część praktyczna poprzedzona jest częścią teoretyczną (ok. 30 godzin lekcyjnych, w czasie i trybie ustalonym przez uczelnię na której złożysz wniosek). Z części teoretycznej zwolnieni są absolwenci Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Po ukończeniu części teoretycznej zakończonej egzaminem, możesz realizować trwającą 3 tygodnie część praktyczną szkolenia. Po złożeniu przysięgi wojskowej na koniec modułu, możesz podejść do modułu podoficerskiego w trakcie tej samej przerwy letniej;
Podoficerski - kontynuujesz szkolenie po realizacji modułu podstawowego. Jeśli jesteś szeregowym bądź starszym szeregowym rezerwy, możesz się zgłosić na sam moduł podoficerski, trwający 3 tygodnie. Osoby takie zwolnione są z części teoretycznej. Moduł kończy egzamin, a jego pozytywne zaliczenie dopuszcza do mianowania na pierwszy stopień podoficerski: kaprala rezerwy;
oficerski - ukończyłeś moduł podoficerski w trzech poprzednich edycjach programu Legii Akademickiej. Mogą do niego zapisać się również studenci, którzy nie uczestniczyli dotychczas w programie, ale są podoficerami rezerwy.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA?
MODUŁ PODSTAWOWY:
1) sprawdź, czy Twoja uczelnia przystąpiła do programu Legia Akademicka. Jeśli nie, możesz złożyć wniosek na dowolnej uczelni, która przystąpiła do programu;
2) porozmawiaj z koordynatorem Legii Akademickiej na temat realizacji programu;
3) złóż wniosek. Wzór wniosku znajdziesz tutaj
4) czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni.

MODUŁ PODOFICERSKI
Jeśli realizujesz go zaraz po module podstawowym, nie musisz składać nowego wniosku.
1) jako szeregowy rezerwy bądź starszy szeregowy rezerwy skontaktuj się z koordynatorem Legii Akademickiej na wybranej uczelni;
2) złóż wniosek, wzór powyżej jak dla modułu podstawowego;
3) czekaj na potwierdzenie zakwalifikowania do programu przez koordynatora na uczelni.

MODUŁ OFICERSKI
1) uzupełnij wniosek (jak wyżej), pamiętaj, żeby dołączyć notarialnie potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wskazanych we wniosku dla dodatkowych kwalifikacji;
2) kryterium oceny wniosku znajdziesz tutaj;
3) dokumenty wyślij na adres: Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej", ul. Dymińska 13, 00-909 Warszawa, z dopiskiem: WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA.
4) po analizie wniosków komisja kwalifikacyjna zaprosi osoby z najwyższą liczbą punktów do drugiego etapu rekrutacji, który wyłoni ostateczne grono zakwalifikowanych do modułu oficerskiego.

KIEDY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU LEGIA AKADEMICKA?
MODUŁ PODSTAWOWY + MODUŁ PODOFICERSKI
Do 28 lutego 2021 r. wyłonione zostaną uczelnie, które wezmą udział w projekcie. Po tym czasie sprawdź, czy Twoja uczelnia została zakwalifikowana oraz skontaktuj się z wyznaczonym uczelnianym koordynatorem Legii Akademickiej. Określi on termin składania wniosków na uczelni.
MODUŁ OFICERSKI
Masz czas na wysłanie dokumentów do końca lutego. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu zaprosimy w marcu na rozmowę kwalifikacyjną.

 

 

Ponadto, wiele ciekawych i przydatnych informacji na temat programu „Legia Akademicka” można odnaleźć na:

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP