Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzami rezerwy są osoby, które złożyły przysięgę wojskową i zostały przeniesione do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlegają obowiązkowi służby wojskowej.

Zniesiono obligatoryjne nadawanie stopnia „szeregowy” wszystkim osobom, które nie zostaną powołane do służby wojskowej.

Osoby, które zostały przeniesione do rezerwy bez odbycia jakiejkolwiek formy służby wojskowej (osoby stające do kwalifikacji wojskowej), są osobami przeniesionymi do rezerwy i mają możliwość ochotniczego zgłoszenia się do odbycia służby wojskowej w tym służby przygotowawczej. Osoba, która ukończy takie przeszkolenie staje się żołnierzem rezerwy, otrzymuje stopień wojskowy w rezerwie oraz uzyskuje kwalifikacje, które dają możliwość ubiegania się o przyjęcie do różnych form służby wojskowej.

Żołnierzom rezerwy w czasie pokoju mogą być nadawane

przydziały mobilizacyjne i przydziały kryzysowe.

Od 1 stycznia 2010 roku ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje w czasie pokoju w zasadzie tylko ochotniczą służbę w rezerwie. Jednak Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić obowiązek odbywania ćwiczeń wojskowych dla żołnierzy rezerwy (i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy), w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych, a także w okresie trwania obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego.

Od 21 marca 2013 roku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, wprowadzone zostały obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne lub planuje się nadać im takie przydziały.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP