Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
05 maja 2020
Zaprojektuj odznakę Legii Akademickiej
Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs na projekt odznaki Legii Akademickiej. Propozycje prac można przysyłać do 29 maja. Odznakę, po zatwierdzeniu przez szefa MON, będą nosić na rękawach mundurów studenci biorący udział w resortowym programie przeszkolenia wojskowego.

Konkurs jest adresowany do członków LA, w tym studentów, którzy uczestniczyli lub obecnie biorą udział w programie przeszkolenia wojskowego. Według szacunków to ok. 10 tysięcy osób. – Znaki używane w Siłach Zbrojnych RP są symbolem najważniejszych wojskowych wartości, chwały i tradycji oręża polskiego oraz wierności i honoru żołnierskiego. Obecnie członkowie LA nie mają odznaki, która byłaby dla nich symbolem przynależności i elementem integrującym formację.

Zasady, które trzeba uwzględnić przy projektowaniu:

1. Zgłaszane prace mogą być wykonane w dowolnej technice, z zachowaniem zasad heraldyki i munduroznawstwa.

2. Projekt nie może być powtórzeniem istniejących już znaków, odznaczeń państwowych czy odznak.

3. Twórcy projektów powinni pamiętać o tym, by barwy i symbolika odznaki były odzwierciedleniem specyfiki służby w Legii Akademickiej, charakteru zadań i tradycji do których nawiązuje.

4. Dobrze, by odznaka łączyła nowoczesność z historią i jednoznacznie kojarzyła się z przynależnością do LA.

5. Znak graficzny ma mieścić się na prostokącie o wymiarach 50x80 mm albo w kole o średnicy 70 mm

Na prace MON czeka do 29 maja. Każda powinna zawierać dwie części: opis odznaki oraz przedstawiającą jej koncepcję wizualizację (rysunek, grafikę, szkic). Całość należy przygotować w formie papierowej i elektronicznej, w formacie PDF, nagraną na płycie CD/DVD. Propozycje projektów należy wysłać na adres al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa lub złożyć w Biurze Podawczym w godzinach pracy urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej (8:15 - 16:15).

Nadesłane prace oceni Komisja Historyczna do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych MON. Poza wymogami określonymi w regulaminie pod uwagę będą brane oryginalność projektu, pomysłowość oraz łatwa identyfikacja z Legią Akademicką. Będzie się też liczyć się atrakcyjność formy, walory estetyczne oraz odniesienia do polskich tradycji orężnych. Każda praca będzie mogła uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne ufundowane przez ministra obrony narodowej. Nagroda główna to 1500 zł, a zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają odpowiednio: 600 zł i 400 zł. Autorom wyróżnionych prac zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

Odznaka zostanie wprowadzona do użytku po podpisaniu decyzji przez ministra obrony narodowej. Członkowie Legi Akademickiej będą nosić odznakę na lewym ramieniu munduru polowego.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Potulicka 3
70-952 Szczecin
tel. 261452200
fax. 261452236
wszw.szczecin@ron.mil.pl

    
  • BIP