BIP
WSzW w Szczecinie


 

 
NABÓR KANDYDATÓW ZE ŚRODOWISKA CYWILNEGO do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych na szkolenie na pierwszy stopień podoficerski na potrzeby WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
 
 Do kontaktów roboczych zostali wyznaczeni:


p. Jolanta MULLER - tel. 261-45-22-00

kpt. Adam ŚWIĄDER - tel. 261-45-22-13

p. Bolesław CHMARA - tel. 261-45-22-42

 -przejdź do strony-
 
 

Z ramienia WSzW w Szczecinie zadania koordynuje

por. Mariusz PAWLAK

tel. 261-45-22-14

 Rekomendacje

Nowy serwis zawierający informacje i usługi przyjazne obywatelom:

Sprawy dot. służby wojskowej:

                               Obywatel                   Służba wojskowa