BIP
WSzW w Szczecinie

Do kontaktów roboczych zostali wyznaczeni:


p. Jolanta MULLER - tel. 261-45-22-00

kpt. Adam ŚWIĄDER - tel. 261-45-22-13

p. Bolesław CHMARA - tel. 261-45-22-42

 -kliknij w obrazek-
 
 

Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi cykl szkoleń z zakresu walki wręcz z kobietami –ochotniczkami spoza resortu obrony narodowej.

Z dniem 19 listopada ruszyła I ogólnopolska edycja szkolenia kobiet z technik samoobrony.

            Na terenie administrowanym szkolenie prowadzone jest na bazie 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie  i Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

 

Z ramienia WSzW w Szczecinie zadania koordynuje

por. Mariusz PAWLAK

tel. 261-45-22-14

 Rekomendacje

Nowy serwis zawierający informacje i usługi przyjazne obywatelom:

Sprawy dot. służby wojskowej:

                               Obywatel                   Służba wojskowa