BIP
WSzW w Szczecinie

 


POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
pomiędzy Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
i
Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum
z siedzibą w Szczecinie
zawarte w Szczecinie w dniu 27 lipca 2016 roku.

Rekomendacje

Nowy serwis zawierający informacje i usługi przyjazne obywatelom:

Sprawy dot. służby wojskowej:

-

                               Obywatel                   Służba wojskowa                          

 


 

Czas ochotników

 

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia. 

  

 

 

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

 

-        W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;

 

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;

 

-        W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu,  skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

 

 

To jest Wasz czas – czas ochotników.

 

 


 

 

 Od 1 marca 2015 roku, wszyscy abonenci podsystemu łączności jawnej w RON będą stosowali numerację 9 cyfrową.

 

Abonenci publicznej sieci telefonicznej dzwoniąc do użytkowników wojskowej sieci telefonicznej, będą wybierać nową 9-cyfrową postać numeru:

261 xxx xxx - gdzie:

261 to trzy pierwsze cyfry nowego wojskowego numeru telefonicznego,

xxx xxx to dotychczasowa 6-cyfrowa postać numeru telefonicznego MON.

 

 


 

 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie poszukuje kandydata na stanowisko dowódcy ośrodka analizy skażeń.

Podstawowe wymagania:

1.     posiadanie tytułu zawodowego magistra;

2.     wykształcenie o profilu chemicznym;

3.     posiadanie stopnia wojskowego porucznik lub kapitan.

Do kontaktów roboczych: szef sekcji kadr tel. 261 452230.